PEDREGUER
El ple de Pedreguer aprova l'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
L’organisme serà, a partir de la publicació de l’acord plenari, l’encarregat de vetllar pel compliment de la legalitat urbanística en cas d’infraccions greus o molt greus, com seria el cas de construccions o altres activitats no autoritzades en terreny no urbanitzable
REDACCIÓ - 30/07/2021
Ple/EPDA
Ple/EPDA

Pedreguer s'ha adherit a l'Agència Valencia de Protecció del Territori a proposta de la Regidoria d'Urbanisme, Medi Ambient i Aigua. La moció, presentada este dijous, 30, en el ple de juliol, que va tirar endavant amb el vot a favor de Compromís, l'abstenció de la CUP i el vot en contra dels grups socialista i popular, suposa la delegació de competències en matèria de protecció de la legalitat urbanística en aquest nou organisme autònom de la Generalitat Valenciana, creat a l'abril d'enguany.

Per al regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Aigua, Héctor Mulet Garcia, aquesta delegació «millora els serveis públics sense ninguna despesa addicional, ja que l'Agència Valenciana de Protecció del Territori compta amb el seu propi personal tècnic especialista en la matèria», i treballarà «de manera conjunta i coordinada amb el personal de l'Ajuntament». L'acord és reversible en el moment en què així ho decidisca el consistori.

L'organisme serà, a partir de la publicació de l'acord plenari, l'encarregat de vetllar pel compliment de la legalitat urbanística en cas d'infraccions greus o molt greus, com seria el cas de construccions o altres activitats no autoritzades en terreny no urbanitzable.

A més, té les funcions d'inspecció, restabliment de la legalitat, imposició de sancions i, arribat el cas, demolició de construccions. L'Agència Valenciana de Protecció del Territori adopta així el paper d'única autoritat en aquesta matèria.

La sessió plenària va servir també per aprovar per unanimitat les Festes Locals per a 2022, que seran, com és habitual, el 3 de febrer i el 15 de juliol, i les festes escolars, que seran, per acord del Consell Escolar Municipal, l'11 d'octubre i el 7 de desembre de 2021 i el 4 de febrer de 2022. També es va aprovar la modificació dels estatuts de la MACMA, per a adaptar-los a la nova normativa: actualització de la representativitat en la mancomunitat de les poblacions membres, objecte competencial i sistema de representació dels municipis, així com una extensió de les competències de la mancomunitat per tal de donar cabuda a molts serveis i necessitats que les poblacions integrants puguen tindre en l'actualitat o en el futur.

Finalment també va rebre el consens de tots els grups una modificació del reglament del Conservatori Municipal, per, entre altres coses, introduir l'ensenyament d'un nou instrument, el violoncel, i donar cobertura a les classes telemàtiques.

La sessió va servir per dedicar unes paraules de comiat al secretari-interventor del consistori, Vicente Juan Ángel Ricart, per tal com la de juliol va ser la seua darrera sessió plenària, per tal com comença una molt merescuda jubilació a partir del proper mes d'agost.